Svanninge Bjerge

Et nationalt natur- og landskabshistorisk monument
Svanninge Bjerge
22 min.

Naturområdet Svanninge Bjerge er et smukt og kuperet landskab formet under sidste istid.

I området finder du en rigdom af natur- og kulturhistoriske spor, idet en meget varieret jordbund, bakker, våde lavninger og en udsat position for vinden har givet flora og fauna helt særlige betingelser.

Naturområdet har en størrelse på 463, 9 ha. svarende til 841 tdr. land og ligger ved landsbyen Svanninge, lige nord for Fåborg på Sydvestfyn.

Svanninge Bjerge udgør den centrale del af de såkaldte Fynske Alper og er en af de mest markante landskabstyper i Danmark. Fra Lerbjerg, der er Fyns fjerde højeste punkt på 126m, kan man betragte store dele af det Sydfynske øhav og i klart vejr se helt til Odense

Området deles på midten af et smukt stendige, der i århundreder har markeret skellet mellem to sogne og grænsen mellem Stensgård Skov og Knagelbjerg Skov - De to skove, der samlet i naturområdet Svanninge Bjerge, kan give dig et spændende udgangspunkt for at studere natur- og kulturhistorie eller blot nyde et alsidigt og varieret landskab. Et spændende stisystem leder dig rundt. 

Se mere på hjemmesiderne Svanninge Bjerge og Naturstyrelsen og forbered dig på en stor naturoplevelse og Danmarks største naturlegeplads.