Cookie- og privatlivspolitik

Cookies & PrivatlivspolitikAnvendt cookie 
Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside.

Statistik 
For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden, opgør vi periodisk en statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies generelt
Cookies er en lille tekstbesked, der placeres på din computer, når du benytter en hjemmeside. En cookie kan placeres på din computer i forbindelse med en tjeneste, for så at blive slettet igen, når du forlader hjemmesiden. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger.

Sådan afviser du brug af cookies 
Du kan afvise cookies på din computer i indstillinger af din browser. Ved ikke at tillade cookies er der hjemmesider hvis funktionalitet er afhængig af cookies, der ikke længere virker som tilsigtet. En cookie befinder sig på din computer, så det er altid muligt for dig at se, ændre eller slette cookies. Du styrer selv cookies, idet du i browseren vælger avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføjer domæner, hvorfra du vil blokere cookies. Individuelle cookies, eller alle de cookies som er gemt på din computer, kan slettes uden videre.
Persondatabeskyttelse
Omhandler de personlige data, som der indsamles og opbevares, når du er i kontakt med Løgismosestrand Camping.
Løgismosestrand Camping er dataansvarlig for de oplysninger, der indsamles og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysninger indsamles om gæster, besøgende på vores hjemmesider, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, jobansøgere samt om medarbejdere fra offentlige myndigheder.
Hvis du ønsker at kontakte campingpladsen vedrørende behandlingen af personoplysninger, kan du gøre det på:info@logismosestrand.dk eller telefon +45 64 77 12 50.
Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside eller kontakter campingpladsen via fx telefon eller e-mail, indsamles og behandles en række sådanne informationer. Det sker fx ved almindelig brug af hjemmesiden, hvis du foretager en booking via hjemmesiden eller ved personlig henvendelse.
Der indsamles og behandles typisk følgende typer af oplysninger ved besøg på hjemmesiden: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt din klikadfærd på hjemmesiden. Bemærk desuden, at du kan give (og tilbagetrække) dit samtykke til, at der lægges cookies på din computer (mere om dette i cookiepolitikken).
I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og betalingsoplysninger. Det vil være i forbindelse med booking af et ophold.
Sikkerhed
Der er truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. I Receptionen skal hver enkelt medarbejder med personligt password logge ind på bookingsystemet, der lukkes efter ikke at have været anvendt i femten minutter.
Systemerne er beskyttet bag firewalls, der er installeret antivirus på relevante servere og systemerne er sikret mod afvikling af skadevoldende kode, efter gældende branchestandarder. Al adgang til systemerne, fra andre lokationer, sker via krypterede forbindelser.
Formål
Oplysninger kan bruges til at identificere dig som bruger og vise dig annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine ophold og betalinger. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores service og indhold på vores platform.
Personlige oplysninger om gæster, samarbejdspartnere og leverandører behandles desuden med henblik på at kunne levere ydelser – og i den forbindelse kommunikere og afregne til og med dig.
Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Data holdes ajour
Servicen fra campingpladsen er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, derfor bedes du oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte vores kontaktoplysninger til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.
Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og de slettes, når de ikke længere er relevante. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.
Samtykke
Når du som gæst foretager en reservation, giver du automatisk tilladelse til, at dine personlige oplysninger opbevares med det formål at opfylde kontraktlige forpligtelser, herunder at målrette vores kommunikation i den kontekst.
På vores hjemmeside har du desuden mulighed for at give dit eksplicitte samtykke til henholdsvis:
  1. Lagring af cookies
    Samtykke kan trækkes tilbage ved at sende os en mail info@logismosestrand.dk
  2. Brug af personlige oplysninger til markedsføring (vælges ved køb)                                          Samtykke kan trækkes tilbage ved at kontakte os (se øverst i denne politik)
Videregivelse af oplysninger
Med det formål at målrette budskaber – herunder annoncer på forskellige sociale medier og via Google –kan dine personlige data samt data om din brug af vores hjemmesider, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. blive videregivet til databehandlere for behandling iht. dit specifikke samtykke.
Der benyttes derudover en række leverandører/databehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Dine rettigheder
Hvis du anmoder om det, kan du få oplysninger om de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Hvis du mener, at de persondata der behandles om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du bedes henvende dig til campingpladsen og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal rettes.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøges om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
I nogle tilfælde er der en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte campingpladsen, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod videregivelsen af dine data til markedsføringsformål. Kontakt campingpladsen, hvis du vil sende en indsigelse – og såfremt din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.
Du har yderligere mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
Dine persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.
Dette websted ejes af
Løgismosestrand Camping
Løgismose Skov 7, DK 5683 Haarby
Tlf.: +45 64 77 12 50
info@logismosestrand.dk