Feddet Badestrand

Ved Åkrog Bugt nord for Helnæs
Feddet Badestrand
11 min.
Består af strandeng, hede og sandstrand.

I den nordlige del omkring vandløbet Å findes rørskov med et rigt fugleliv. I den sydlige del er der ophalings- og stejleplads for de lokale fiskere. Området er fredet.

Fra P-pladsen er der adgang til den meget velbesøgte sandstrand.

Se mere på Naturstyrelsen