Helnæs Made

Et stort engområde på den centrale del af halvøen Helnæs.
Helnæs Made
19 min.
Her er strandeng og overdrev med gode levesteder for blomster, fugle og insekter.

De store afgræssede engarealer med små vandhuller giver føde til fugleunger, frøer og smådyr.

Hvert år i maj lyser Maden lyserødt af blomstrende engelskgræs. Til højre ses Majgøgeurt. Området har 2,7 km afmærkede stier og en fin badestrand.

Se mere på Visit Assens